We are pleased to announce that funds collected earlier this year for Ukraine have now been allocated and spent.

 

Funds for Ukraine
 
We are pleased to announce that funds collected earlier this year for Ukraine have now been allocated and spent

Medical Scanner
We were approached by Vladyslav Shumeyko who is a Ukranian surgeon working in Glasgow and now helping to support the Ukrainian army in action around Karkhiv. He requested that we buy an Ultra Sound Scanner to be used by surgeons in a field hospital near the front line north of Kharkiv. This scanner makes it possible to assess the extent of injuries quickly and ensures that effective surgery is carried out. Thank to all who donated, we were able to purchase the scanner and send it to Ukraine, it is now already in use (see picture of actual scanner below).
 


Food Supplies
Together with Michał Morawski from the Polish History Club of Scotland in Edinburgh, we also funded two pallets of appropriate food (see pictures below). This food was transported from Zamość to Lviv by Michał and delivered to Zapitek (Polish Heritage Society in Lviv). These supplies will be used by them to help those arrived and in need in Lviv. A great effort by Michael who did all the organisation and hard work.
 

Thank you to all our members and friends who contributed to the fundraiser. Over £3000 was raised altogether. We hope you think we have spent the donated funds wisely.

Also a big thank you to the following organisations that donated and helped:
Absolute Aromas, Glasgow
Absolute Roasters, Glasgow
Arran Brewery, and our member Gerald Michaluk 
Company Bakery, Edinburgh 
Elite Beauty Clinic, Glasgow
Edyta Majewska, artist
Good (Food Store), Coatbridge
Happy Meal, Glasgow
Jagoda for the donations from the Flea Market
Kamil Sznurkowski, artist
Mona’s Beauty Salon, Glasgow
Pele Hairdressers, Glasgow
Plus (Food Store), Coatbridge 
Polish Taste, Glasgow
Polish Hot Doughnuts, Glasgow
Rochelle Alexandra, Author
U Jarka restaurant, at Sikorski House 
Zique Bakery, Glasgow Możemy doradzić, że teraz przeznaczyliśmy i wydaliśmy fundusze, które zebraliśmy na początku tego roku, aby pomóc Ukrainie w wojnie z Rosją.
Kupiliśmy skaner Ultra Sound. Został on wysłany na Ukrainę i jest używany przez chirurgów w szpitalu polowym w pobliżu linii frontu na północ od Charkowa. Pomaga ratować życie ukraińskim żołnierzom rannym przez rosyjską artylerię.
Razem z Michałem z Polskiego Klubu Historii Szkocji w Edynburgu ufundowaliśmy dwie palety odpowiedniego jedzenia. Ta żywność została przewieziona z Zamościa do Lwowa przez Michała i dostarczona do Zapitka (Towarzystwo Dziedzictwa Polskiego we Lwowie) i będzie przez nich wykorzystywana do pomocy potrzebującym we Lwowie. Wielki wysiłek Michała, który wykonał całą organizację i ciężką pracę.
Dziękuję wszystkim członkom i znajomym, którzy przyczynili się do zbierania funduszy. Mamy nadzieję, że uważasz, że właściwie wydaliśmy przekazane środki.
 
Ukraine4.jpg
Chairmain Chris Sagan hands over the medical scanner to Vlad the Ukrainian surgeon.
 

 

 

Previous Article
Next Article