ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJMYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW

Rada Powiernicza naszego Towarzystwa niniejszym zawiadamia, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków odbędzie się 28 kwietnia 2019, początek godz. 13.30 w naszej Sali Funkcyjnej.

Celem Zgromadzenia jest glosowanie nad Uchwałami, zmieniającymi naszą Konstytucję.

Planowanie Zgromadzenie Walne odbędzie się bezpośrednio po Zgromadzeniu Nadzwyczajnym.

W dniu 24 marca 2019 w naszej Sali Funkcyjnej miało miejsce Zgromadzenie Nadzwyczajne Członków, w którym uczestniczyło 19 członków (10% wszystkich członków). Podczas Zgromadzenia ustalono, iż kolejne Nadzwyczajne Zgromadzenie powinno odbyć się bezpośrednio przez Zgromadzeniem Wlanym w dniu 28 kwietnia 2019 w celu przedyskutowania następujących Uchwał, które jeśli zostaną przegłosowane, zmienią naszą Konstytucję.

Uchwała 1: zob. Konstytucja, punkt 20.1

"Żadna osoba obecna na Zgromadzeniu Członków nie może oddać więcej niż jeden głos jako pełnomocnik."

Uchwała 2: zob. Konstytucja, punkt 20.1

"Na Zgromadzeniach Członków uprawnieni do głosowania są członkowie posiadający polskie obywatelstwo, mający polskie pochodzenie jak również ich współmałżonkowie (jeśli są również członkami stowarzyszenia)."

Uchwała 3: zob. Konstytucja, punkty 25.1 27.1 27.2

"Do zasiadania w Radzie Powierniczej i Komitecie uprawnieni są członkowie posiadający polskie obywatelstwo, mający polskie pochodzenie jak również ich współmałżonkowie (jeśli są również członkami stowarzyszenia)."

Uchwała 4: zob. Konstytucja, punkt 15

"Rada Powiernicza Stowarzyszenia i Komitet mają prawo ponownego przeanalizowania decyzji wykluczenia ze Stowarzyszenia i cofnięcie jej."

Uchwała 5: zob. Konstytucja, punkt 30.1

"Podczas Walnego Zgromadzenia Członków odbywa się głosowanie nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Powierniczej i Komitetu na kolejny rok. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący zostaną wybrani spośród dwunastu członków, którzy będą tworzyli Radę przez kolejny rok."

Inne wiadomości

Membership reminder

All members are respectfully reminded that subscriptions for 2017/18 are now due and should be paid as soon as possible. Current…

Licensing Laws

Following a review by the Licensing Standards Officers the Board of Trustees would like to remind everyone of the following: It …

100 lat niepodległości, Sobota, 2 marca 2019, godz 19:00

We are having a dinner and party to celebrate “100 lat niepodległości”. During the dinner we will be toasting the Society and Po…

How to Deal With Brexit 4th March 16:00 to 2030 in The Royal Scots Club, Edinburgh

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii organizuje spotka…

Appeal for information in connection with the murder of the Pole Rafal Lyko

See poster

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJMYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW

Rada Powiernicza naszego Towarzystwa niniejszym zawiadamia, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków odbędzie się 28 kwietnia 2019,…

EU Elections - Sikorski Polish Club your Polling Station for Polish nationals

Głosowanie 26 maja w naszym Domu Polskim, 5 Parkgrove Terrace, Glasgow. All welcome to join in the BBQ in our bar!