ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJMYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW

Rada Powiernicza naszego Towarzystwa niniejszym zawiadamia, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków odbędzie się 28 kwietnia 2019, początek godz. 13.30 w naszej Sali Funkcyjnej.

Celem Zgromadzenia jest glosowanie nad Uchwałami, zmieniającymi naszą Konstytucję.

Planowanie Zgromadzenie Walne odbędzie się bezpośrednio po Zgromadzeniu Nadzwyczajnym.

W dniu 24 marca 2019 w naszej Sali Funkcyjnej miało miejsce Zgromadzenie Nadzwyczajne Członków, w którym uczestniczyło 19 członków (10% wszystkich członków). Podczas Zgromadzenia ustalono, iż kolejne Nadzwyczajne Zgromadzenie powinno odbyć się bezpośrednio przez Zgromadzeniem Wlanym w dniu 28 kwietnia 2019 w celu przedyskutowania następujących Uchwał, które jeśli zostaną przegłosowane, zmienią naszą Konstytucję.

Uchwała 1: zob. Konstytucja, punkt 20.1

"Żadna osoba obecna na Zgromadzeniu Członków nie może oddać więcej niż jeden głos jako pełnomocnik."

Uchwała 2: zob. Konstytucja, punkt 20.1

"Na Zgromadzeniach Członków uprawnieni do głosowania są członkowie posiadający polskie obywatelstwo, mający polskie pochodzenie jak również ich współmałżonkowie (jeśli są również członkami stowarzyszenia)."

Uchwała 3: zob. Konstytucja, punkty 25.1 27.1 27.2

"Do zasiadania w Radzie Powierniczej i Komitecie uprawnieni są członkowie posiadający polskie obywatelstwo, mający polskie pochodzenie jak również ich współmałżonkowie (jeśli są również członkami stowarzyszenia)."

Uchwała 4: zob. Konstytucja, punkt 15

"Rada Powiernicza Stowarzyszenia i Komitet mają prawo ponownego przeanalizowania decyzji wykluczenia ze Stowarzyszenia i cofnięcie jej."

Uchwała 5: zob. Konstytucja, punkt 30.1

"Podczas Walnego Zgromadzenia Członków odbywa się głosowanie nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Powierniczej i Komitetu na kolejny rok. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący zostaną wybrani spośród dwunastu członków, którzy będą tworzyli Radę przez kolejny rok."

Inne wiadomości

Membership reminder

All members are respectfully reminded that subscriptions for 2017/18 are now due and should be paid as soon as possible. Current…

Licensing Laws

Following a review by the Licensing Standards Officers the Board of Trustees would like to remind everyone of the following: It …

100 lat niepodległości, Sobota, 2 marca 2019, godz 19:00

We are having a dinner and party to celebrate “100 lat niepodległości”. During the dinner we will be toasting the Society and Po…

How to Deal With Brexit 4th March 16:00 to 2030 in The Royal Scots Club, Edinburgh

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii organizuje spotka…

National Theatre of Scotland production "Dear Europe" 29th March

Message from National Theatre of Scotland:- I am getting in touch to inform you about an upcoming production set to take place i…

Appeal for information in connection with the murder of the Pole Rafal Lyko

See poster

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJMYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW

Rada Powiernicza naszego Towarzystwa niniejszym zawiadamia, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków odbędzie się 28 kwietnia 2019,…